Stopka

Redakcja, skład, opracowanie graficzne: Gosia Świderek

Korekta: Krzysztof Wychowałek

Piszą: Krzysztof Wychowałek, Rafał Górski, Monika Gorzelańska, Asia Matusiak, Gosia Świderek, Dominika Baryła, Darek Matusiak, Konrad Malec i inni

Rysunki (w wersji papierowej): Piotr Świderek, Gosia Świderek, Anetka Szymczyk, Gosia Sadowska, Emila Czajka, Szymon Surmacz, Jakub Karpiński

Wydawca: ODE Źródła, ul. Kilińskiego 78, 90-119 Łódź, tel./fax (042) 6301749; e-mail: gosia@zrodla.most.org.pl

Wydawanie "biuletynu" możesz wesprzeć wpłacając pieniądze na konto: ODE "Źródła" Bank Ochrony Środowiska o/Łódź 15401245-361-27005-00 z dopiskiem "biuletyn"

Poglądy redakcji niekoniecznie są zgodne z tymi, które prezentują autorzy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Wszystkie teksty zamieszczone w "biuletynie" mogą być cytowane i przedrukowywane pod warunkiem podania źródła.

Egzemplarz (papierowy) bezpłatny, choć datki będą mile widziane. "Biuletyn" można zamawiać pocztą, po wybrany numer przyślij dwa znaczki i zaadresowaną do siebie kopertę (C5).