Polska Zielona Sieć


Raport merytortczny z działalności Łódzkiego Ośrodka Polskiej Zielonej Sieci w okresie 1.01.99 30.02.00

Łódzki Ośrodek PZS jest prowadzony przez stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" i działa pod nazwą Ekocentrum centrum wspierania aktywności obywatelskiej. Z godnie z założeniami projektu "Rozwój Regionalny ośrodków obsługi ekologicznej" (finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niderlandów MATRA) działalność skupia się wokół prac 4 grup tematycznych.

GRUPA I Transport autostrady, kolej.
W ramach grupy współpracują: stowarzyszenie "Bezpieczna Autostrada" (Andrzejów), społeczny Komitet Protestacyjny do spraw przebiegu autostrady A-1 (Olechów), Obywatelski Ruch Ekologiczny (Łódź), stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub "Inaczej" (Pabianice).

GRUPA II Transport Miejski
W ramach grupy współpracują: Obywatelski Ruch Ekologiczny, Klub Miłośników Starych Tramwajów, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub "Inaczej", Komitet Obrony Tramwajowych Linii Podmiejskich w Łodzi.

Rowery
Kampania na rzecz zachowania pętli i torowisk tramwajowych planowanych do likwidacji.
Inne

GRUPA III Udział obywateli w projektach budowy inwestycji zagrażających środowisku.
Lista osób i organizacji współpracujących w ramach grupy: Federacja Kupców Ziemi Łódzkiej, Obywatelski Ruch Ekologiczny, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub "Inaczej", ZofiaWołodniko przedstawicielka mieszkańców zagrożonych budową hipermarketu Ashun, Rada Osiedla Koziny, mieszkańcy wsi Moskwa.

Hipermarkety
Maszty radiowe
Zielony telefon

GRUPA IV Ochrona Przyrody
Organizacje, osoby i instytucje współpracujące w ramach grupy: Klub Dzikiej Przyrody, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Parki Krajobrazowe na terenie woj. łódzkiego.

INNE DZIAŁANIA

Działania wydawnicze
Porozumienie organizacji ekologicznych regionu łódzkiego
Pozyskiwanie funduszy dla orgaznizacji współpracujących z PZS Łódź
Audycja radiowa
PZS Łódź współpracuje z cotygodniową społeczno-ekologiczną audycją radiową Czy masz świadomość…?". Na programach prezentowane są tematy związane z działalnością poszczególnych grup łódzkiego ośrodka PZS-u.

spisał Rafał Górski
koordynator PZS Łódź