Klub Dzikiej Przyrody


Spotkanie Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych w Zawoi

25-27 lutego odbyło się w Zawoi (najdłuższej polskiej wsi) spotkanie zorganizowane przez Pracownię Na Rzecz Wszystkich Istot oraz Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" poświęcone omówieniu i ustosunkowaniu się do aktualnej polityki Ministerstwa Środowiska a także zorganizowaniu grupy ludzi, którzy zajęli by się opracowaniem polskich standardów certyfikacji lasów. Jak też zaplanowano tak też się stało.
W piątek spotkaliśmy się z Dyrekcją Babiogórskiego Parku Narodowego, która nas wprowadziła w problemy tego rejonu między innymi groźbę budowy kolejki transgranicznej po słowackiej stronie parku. W sobotę ustaliliśmy kto z grupy ekologicznej zajmie się próbą ustalenia polskich standardów dla certyfikacji lasów oraz dalej kontynuowaliśmy temat ministerstwa. Spotkanie okazało się konstruktywnym i satysfakcjonującym dla wszystkich stron.

Monika Gorzelańska


Prawdziwe oblicze Lasów Państwowych

W Białowieży 14.03.2000r. miały miejsce skandaliczne wydarzenia, które wstrząsnęły opinią publiczną w Polsce i na świecie. W tym dniu minister środowiska miał spotkać się z przedstawicielami samorządu, leśników, organizacji ekologicznych i społeczności lokalnej, aby porozmawiać o skutkach rozszerzenia parku narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. Jak powszechnie wiadomo, Puszcza Białowieska jest ostatnim w Europie fragmentem pierwotnych lasów niżowych, które obejmowały przed wiekami cały kontynent europejski. Jej skutecznej ochrony domagali się ludzie nie tylko z Polski lecz również z innych miejsc na świecie. Rząd polski przyjął w tym celu programu Kontrakt dla puszczy", który zakładał rozszerzenie od 1 stycznia 2001 r. parku narodowego na teren całej puszczy w zamian za pomoc finansową dla gmin białowieskich. Równocześnie z tymi działaniami rozpoczęła się kampania dezinformacji prowadzona wśród społeczności lokalnej przez leśników i niektórych działaczy samorządowych. Celem jej było zastraszenie miejscowych ludzi parkiem narodowym, który miałby ponoć oznaczać zamknięcie lasu przed ludźmi którzy tam od wieków mieszkają. Zaowocowało to masowym sprzeciwem mieszkańców puszczy przeciwko rozszerzeniu parku narodowego, czego finałem było obrzucenie jajami ministra środowiska przybyłego na spotkanie w Białowieży. Dziwi i oburza fakt, że leśnicy którzy są urzędnikami państwowymi przypisującymi sobie miano obrońców lasów w Polsce (batalia o prywatyzację lasów), otwarcie występują przeciw ochronie puszczy białowieskiej. Mamy nadzieję, że minister środowiska będzie miał obecnie więcej odwagi do wyciągnięcia wniosków z postawy swoich podwładnych niż to miało miejsce w poprzednim okresie.

Ptasiek


Puls Klubu Dzikiej Przyrody