Klub Dzikiej Przyrody


Kim jesteśmy?

Tworzymy nieformalną grupę osób w różnym wieku i o różnej profesji, która aktywnie działa na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Czujemy, że jesteśmy nierozerwalnie związani z tą ziemią na której żyjemy, a której tereny były pokryte w 99% naturalnymi lasami. Jednak w wyniku działań przeszłych i obecnych pokoleń podstawy egzystencji człowieka i przyrody zostały naruszone. Dlatego nasze wysiłki kierujemy w celu zachowania i odtwarzania bogactwa życia Środkowej Polski.

Jakie są nasze cele?
Choć mieszkamy i działamy w milionowym mieście to naszą naturalną postawą jest bycie rzecznikiem dzikiej przyrody i praca nad zmianą stosunku współczesnego człowieka do świata zwierząt, roślin i minerałów. Naszym głównym celem jest zachowanie ostatnich terenów naturalnych i miejsc w woj. łódzkim, gdzie przyroda może sama decydować o sobie. Jeśli zabraknie takich obszarów, nie będziemy mieli niczego, z czym można by porównać wytwory cywilizacji i kultury ludzkiej, a więc pozbawimy się jakiejkolwiek alternatywy wyboru. Nasze wysiłki kierujemy także w celu zaprzestania zakrojonej na szeroką skalę agresji jaką współczesny człowiek prowadzi w stosunku do dzikiej przyrody i innych ludzi.
Uważamy, że świat przyrody ma wartość samą w sobie bez względu na jego przydatność dla człowieka. W naszej pracy posługujemy się zasadami głębokiej ekologii, zgadzając się że:
1. Ludzie zaspakajając swoje potrzeby życiowe powinni kierować się zasadą skromności w korzystaniu z bogactw i różnorodności przyrody. Preferujemy produkty pochodzące z polskich rodzinnych gospodarstw rolnych, dla których kupna nie trzeba budować sieci hipermarketów i autostrad.
2. Aby zachować bogactwo życia na ziemi, potrzebne jest zahamowanie wzrostu liczebności ludzi na świecie (metodami etycznymi) i działanie eliminujące nędze i głód w wielu regionach świata. Rozkwit życia i kultury człowieka jest do pogodzenia z takim obniżeniem.
3. Wpływ człowieka na świat przyrody jest obecnie zbyt duży i sytuacja ta się pogłębia. Odpowiedzialność za ten fakt ponoszą głównie kraje uprzemysłowione, których destrukcyjny wpływ na przyrodę jest największy: 20% ludzi ( kraje uprzemysłowione) zużywa 80% produktów na świecie. Nowe technologie i wynalazki powinny służyć do zachowania i odtwarzania optymalnych warunków do życia na ziemi i nie mogą być wykorzystywane do celów skierowanych przeciw życiu np. wyścig zbrojeń, inżynieria genetyczna.
Działania w tym kierunku społeczeństwa ludzkiego powinny być zdecydowane i skuteczne.
Plaga alkoholizmu, narkomanii i przestępczości spowodowana zanikiem więzi społecznych i alienacją jednostki powinny być zastąpione ideą pomocy wzajemnej opartej na mocnym fundamencie szacunku dla człowieka, przyrody i kultury lokalnej. Pracując dla naszego środowiska mamy przed oczami problemy globalne, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie.

Co robimy?
*Od 1999r. przy współpracy Pracownia na rzecz wszystkich istot prowadzimy szkolenia dla strażników dzikiej przyrody osób lokalnie opiekujących się przyrodą.
*Sporządziliśmy raport Dzika Ziemia Łódzka w Zagrożeniu, wskazująca miejsca konfliktu obszarów przyrodniczo cennych z inwestycjami technicznymi np. tereny podmokłe, ostoje ptaków, parki krajobrazowe.
*Wspólnie ze słowacką organizacją VLK zajmującą się ochroną lasów organizujemy tygodniowe obozy leśne Gaja nasz dom na których uczymy się od przyrody jej praw i szkolimy na nich nowych obrońców przyrody.
*Organizujemy w Łodzi Uliczny Punkt Informacyjny, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktualnie prowadzonymi kampaniami na rzecz dzikiej przyrody.
*Czynnie uczestniczymy w procesie ekologizacji polskiego leśnictwa np. poprzez interwencje, udział w certyfikacji lasów i w programie dotyczącym Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Co do tej pory?
W 1998 roku:
* Braliśmy udział w ogólnopolskich kampaniach dotyczących utworzenia Jurajskiego i Turnickiego Parku Narodowego a także w akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa w obronie parku krajobrazowego Góra św. Anny"(opolskie), przed projektem budowy tam autostrady;
W 1999 roku:
* udało nam się zastopować największą imprezę plenerową w Polsce Międzynarodowy Pokaz Pirotechniki i Laserów, który odbywał się na terenie chronionym przyrodniczo i kulturowo;
* wspólnie z grupą Psubraty i łódzką Policją podjęliśmy udaną akcję przejęcia zwierząt egzotycznych pochodzących z przemytu (ok. 500 szt.) na największej hurtowej giełdzie zwierząt w Polsce;
* udało nam się zastopować nielegalną działalność kopalni żwiru w Spalskim Parku Krajobrazowym.

Metody działania
Chcąc wprowadzić w życie nasze zamierzenia, inicjujemy ruch społeczny oparty o zasadę wyrzekania się przemocy i poszanowania poglądów naszych przeciwników. Tylko autentyczne zaangażowanie ludzi, bez względu na ich zaopatrywania polityczne czy religijne jest w stanie temu sprostać. Ruch ten nawiązuje do metod aktywności obywatelskich zapoczątkowanych przez Mahatmę Gandiego, Martina L.Kinga i polski Sierpień 1980r.
Przyroda potrzebuje Ciebie!
Jeśli więc jesteś zdecydowany do podjęcia działań na rzecz dzikiej przyrody i nie zamierzasz być tyko biernym obserwatorem życia, to zapraszamy do nas. Razem zrobimy więcej!

nasz adres:
Klub Dzikiej Przyrody
ul. Kilińskiego 78, 90-119 Łódź
Puls Klubu Dzikiej Przyrody

styczeń 2000r.
- prezentujemy raport "Dzika Ziemia Łódzka w zagrożeniu" na spotkaniu Porozumienia Organizacji Ekologicznych Regionu Łódzkiego;
- bierzemy udział w spotkaniu Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych w Borach Tucholskich, gdzie przedstawiamy raport DZŁwZ";
- wspomagamy pikietę pod sądem rejonowym w Łodzi, gdzie toczy się proces osób oskarżonych o nielegalny handel zwierzętami egzotycznymi;
- bierzemy udział w programie TV regionalnej dla młodzieży "Spoko" w którym przedstawiamy działalność KDP;
- nasz przedstawiciel wszedł w skład Rady naukowo-społecznej Gostyninsko-Włocławskiego Leśnego Kompleksu Promocyjnego.
luty 2000r.
- organizujemy obóz dla strażników dzikiej przyrody w Dębe (woj. wielkopolskie), poświęcony ochronie doliny Noteci i utworzenia rezerwatu przyrody na morenie czarnkowskiej;
- od 25-27 lutego współorganizujemy razem z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot warsztaty dotyczące certyfikacji lasów, sieci Góry dla Natury i Mapy Dzikiej Polski w Zawoi pod Babią Górą;
nasze plany
Od 29 kwietnia do 07 maja organizujemy wraz z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Białowieży obóz dla młodzieży Zielony Lider 2000", którego celem jest nauka jak chronić przyrodę?


Ferie w Dębe

Na obóz w Dębe (ok. 80 km od Poznania) zjeżdżaliśmy się przez kilka dni. Większość z nas wiedziała już jak piękne okolice na nas czekają ponieważ mieliśmy już przyjemność bywać tam wcześniej. Obóz został zorganizowany w celach przyrodniczo- turystyczno- "zawodowo"- poznawczych. W ciągu 6 dni spotkaliśmy się z różnymi osobami, które wprowadziły nas w historię, kulturę oraz przyrodę tego pięknego pomorenowego terenu. Między innymi spotkaliśmy się z dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Czarnków, poszliśmy na lekcję z leśnictwa do Technikum Leśnego w Czarnkowie oraz poznaliśmy od strony praktycznej sposób gospodarowania Puszczy Pilickiej dzięki miłemu nadleśniczemu z Nadleśnictwa Krucze. Oprócz przyrody mieliśmy przyjemność i okazję poznać odrobinę tamtejszej kultury etnicznej dzięki spotkaniu z kustosz muzeum w Czarnkowie. Wieczory wypełniały nam się przygotowywaniem wspólnych posiłków oraz prowadzeniem gorących dyskusji.
Posiadłość w Dębe, gdzie gościł nas Piter z Krzysiem jest dużym, ogrzewanym drewnem domem położonym na "Dalekim Odludziu". Największym efektem kolejnego wyjazdu z serii "Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych" będzie zwiększenie starań ze strony ODE "Źródła" nad pracami w związku z utworzeniem rezerwatu na tych magicznych terenach, którego nota bene projekt leży w ministerstwie od 1992 roku ( a w między czasie kompetencje w których leży powoływanie tego typu obszarów chronionych przeszły z ministerstwa do województwa).

Monika Gorzelańska