Ogłoszenia


Zapraszamy do "Źródeł"

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00

W ośrodku możesz:


Palenie powoduje raka i choroby serca

Kiedyś działała w naszym Ośrodku grupa na rzecz życia bez uzależnień. Jeśli ktoś byłby zainteresowany w jej reaktywowaniu, to niech się do mnie zgłosi. Być może jest szansa na zdobycie konkretnej sumy pieniędzy na realizowanie programu antynikotynowego. Zainteresowanym przekażę namiary na człowieka, który chciał nam w tym pomóc. Warunek - jeśli ktoś się już zgłosi, to niech to będzie osoba solidna, odpowiedzialna, bo jak już się mamy brać za poważne działania, to żeby nie zakończyło się fiaskiem.

Xpertuwaga!!! praca dla Ciebie!!!

redaktor
Jesteś może studentem reklamy lub poligrafii? Chciałbyś zdobyć potrzebne doświadczenie, które byłoby wspaniałym atutem przy ubieganiu się o pracę np. w "Gazecie Wyborczej"? A może po prostu chciałbyś nauczyć się czegoś nowego? Nauczyć się pracy redakcyjnej, składu komputerowego, korekty? Czy nie uważasz, że prowadzenie gazety to zadanie właśnie dla Ciebie? Zanim zostaniesz nowym Michnikiem albo chociaż Wajrakiem zostań redaktorem "biuletynu"! "biuletyn" czeka właśnie na Ciebie! Pomyśl, to od Ciebie będzie zależało jaki artykuł wydrukować, a którą polemikę wyrzucić do kosza. To właśnie Ty możesz napisać zjadliwy wstępniak, w którym zetrzesz na proch wszystkich swoich adwersarzy.
"biuletyn" poszukuje nowego szefa - kogoś kto na czas zbierze od wszystkich artykuły, złoży je w kupę i wydrukuje. Kogoś, dzięki któremu świat dowie się o istnieniu Źródeł, a Źródlanie dowiedzą się więcej o sobie samych. Kogoś takiego jak Ty!
Informacje u Gosi.uwaga!!! praca dla Ciebie!!!

fundraiser
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" zatrudni osobę w charakterze fundraisera.
Do jego/jej obowiązków należałoby nawiązywanie kontaktów ze sponsorami, pisanie projektów, zdobywanie funduszy.
Wymagania: wykształcenie min. średnie, dobra znajomość jęz. angielskiego, znajomość obsługi komputera (Internet, Word), ogólna znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, znajomość warunków działania organizacji pozarządowych.
Zapewniamy: ciekawą pracę w młodym zespole, możliwości rozwoju, udział w szkoleniach, wynagrodzenie do 20% zdobytych funduszy. Praca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
Informacje: Krzysztof Wychowałek, tel. 0602 824334
Zgłoszenia (życiorys, list motywacyjny) prosimy nadsyłać na adres Ośrodka "Źródła" listownie, faxem lub e-mailem.

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego

1. Ze sprzętu komputerowego będącego własnością ODE Źródła mogą korzystać jedynie pracownicy ODE Źródła oraz ORE, a także członkowie ODE Źródła oraz ORE, pod warunkiem podpisania stosownego oświadczenia.
2. Pracownik ODE Źródła oraz ORE może zezwolić osobie spoza ODE Źródła lub ORE na korzystanie ze sprzętu komputerowego. Osoba taka powinna podpisać stosowne oświadczenie, w innym przypadku odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi osoba udzielająca zgody.
3. W pierwszej kolejności do sprzętu komputerowego mają dostęp pracownicy ODE Źródła oraz ORE lub członkowie obu stowarzyszeń pracujący aktualnie nad projektem lub kampanią.
4. W godzinach pracy komputery w biurze nie powinny być wykorzystywane do gier, drukowania horoskopów i innych form rozrywki.
5. Każda osoba pracująca przy komputerach ma prawo do założenia sobie swojego własnego folderu umiejscowionego w folderze Nasze dokumenty\Private. Nazwa tego folderu powinna jednoznacznie identyfikować użytkownika (imię lub pseudonim) i nie powinna zawierać polskich znaków ani być dłuższa niż 8 liter. Osoby korzystające z komputera sporadycznie lub tymczasowo powinny korzystać z katalogu Nasze dokumenty\Temp.
6. Pracownicy ODE Źródła lub redakcji Psubratów" mogą korzystać z folderów Nasze dokumenty\Źródła oraz Naszedokumenty \Psubraty w celu zachowywania plików związanych z działalnością Ośrodka.
7. Pliki umieszczone w miejscach do tego nie przeznaczonych (zwłaszcza na dysku C: albo bezpośrednio w folderach
Nasze dokumenty lub Nasze dokumenty\Private) będą bez ostrzeżenia kasowane.
8. W swoim własnym folderze użytkownik ma prawo przechowywać do 50 MB dowolnych danych, włączając w to programy nie wymagające instalacji modyfikującej rejestr systemu (tzn. proste DOS-owe aplikacje typu Mandala itp.)
9. Użytkownik ma obowiązek regularnej kontroli antywirusowej swojego folderu. Dokonać tego można klikając prawym przyciskiem myszy w swój folder i wybierając opcję MKS-Vir skanowanie". W przypadku stwierdzenia obecności wirusów w plikach użytkownika, pliki takie mogą zostać bez ostrzeżenia skasowane o ile zagraża to bezpieczeństwu systemu.
10. Każda bez wyjątku dyskietka lub dysk CD powinny być natychmiast po włożeniu do napędu poddane kontroli antywirusowej. Dokonać tego można klikając prawym przyciskiem myszy w ikonę dyskietki lub CD i wybierając opcję MKS-Vir skanowanie". Osoba winna infekcji wirusa może ponieść koszty związane z wymianą oprogramowania lub sprzętu, o ile wirus spowoduje takie szkody.
11. Nie zaleca się pracy na plikach otwieranych z dyskietki. Przed rozpoczęciem pracy należy plik przegrać z dyskietki do swojego folderu i otworzyć dopiero wtedy. Praca na plikach otwartych na dyskietce może spowodować niestabilność systemu (ze względu na bardzo wolną pracę napędów stacji dysków).
12. Kategorycznie zabrania się bez zgody osoby odpowiedzialnej za sprzęt komputerowy instalowania jakichkolwiek programów lub dokonywania zmian w konfiguracji systemu włączając w to wygląd Pulpitu.
13. Kategorycznie zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej, szczególnie podłączania lub odłączania jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych od komputerów.
14. Komputery pracują w sieci. Głównym serwerem jest duży komputer oznaczony jako Psubraty". Musi być zawsze i w pierwszej kolejności włączany. Inne komputery nie muszą być włączone do poprawnej pracy sieci. Oczywiście jeśli chcemy korzystać z drukarki, należy włączyć komputer, do którego jest ona podłączona (oznaczony jako Osrodek").
15. Po zakończeniu swojej pracy na komputerze należy zamknąć otwarte przez nas pliki i programy. Pozostawione aktywne okna aplikacji będą zamykane bez zachowywania zmian w otwartych plikach!
16. W ciągu dnia nie należy wyłączać komputerów ani drukarki, gdyż nie używane same przechodzą do stanu uśpienia. Wyjście komputerów ze stanu uśpienia następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza na klawiaturze. Drukarka wychodzi ze stanu uśpienia w momencie skierowania dowolnego dokumentu do wydruku.
17. Wychodząc z biura po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputery (służy do tego opcja Zamknij dostępna w menu Start). Duży komputer Psubraty" sam wyłącza się z sieci. Pozostałe należy wyłączyć ręcznie przyciskiem po wyświetleniu się na ekranie komunikatu Możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer". Można, choć nie trzeba, wyłączyć również monitory. Drukarkę należy wyłączyć przełącznikiem z lewej strony nie należy jej zostawiać na noc w stanie uśpienia.
18. Korzystać z Internetu mogą jedynie uprawnieni pracownicy ODE Źródła". Podczas połączenia osoba korzystająca z Internetu powinna odebrać pocztę ze wszystkich kont e-mailowych (wysyłanie poczty następuje automatycznie podczas odbierania). Do odbierania i wysyłania poczty należy zalogować się w programie Pegasus Mail jako office". Przeglądanie ściągniętej poczty we własnej skrzynce powinno nastąpić już po odłączeniu od Internetu.
19. Ewentualne korzystanie z Internetu (WWW) w celach prywatnych jest płatne według wskazań licznika. Korzystanie z Internetu przez osobę nie będącą pracownikiem ODE Źródła może nastąpić jedynie pod nadzorem i za zgodą pracownika.
20. Korzystanie ze skanera i nagrywarki przez osobę nie będącą pracownikiem ODE Źródła może nastąpić jedynie za zgodą pracownika. Ze względu na ograniczoną żywotność nagrywarki, należy unikać wykorzystywania jej do celów prywatnych, zwłaszcza nielegalnego kopiowania płyt CD.
21. Korzystanie z drukarki w celach prywatnych jest płatne w wysokości 15gr za stron ę A4 lub 25groszy w przypadku wydruk ów o znacznym natężeniu czerni.