Różności


Otwarcie na Kosmos

Odwiedziłem niedawno planetarium. Lata świetlne, komety supernowe, pustka kosmosu, planeta Ziemia jako pyłek kosmiczny. Zaczyna się nieznane. Istota ludzka przypisująca sobie szczególne miejsce we wszechświecie robi się tutaj tak niepozorna i bezradna wobec nieskończoności kosmicznych konstelacji. Choć ma jeszcze wciąż sny o potędze, gwiezdnych wojnach, podbojach i kosmicznej hegemonii jednak wciąż jej nierozwiązane ziemskie problemy np. napromieniowanie nuklearne Ziemi, dziura ozonowa i inne zdobycze cywilizacyjne sprowadzają nas na twardy grunt. Przychodzi pytanie. Czy to aby nie Ziemia jest naszym przeznaczeniem i Rajem? Czy to co zrobiliśmy na Ziemi jest warte przeniesienia w Kosmos? Wstyd i ból są moją jedyną odpowiedzią na to pytanie. Ja pozostaję.

Ptasiek


Co było?

Wrzesień
08.09 Wyjazd terenowy nad Wartę razem z pracownikami Wydziału Biologii UŁ. Obserwacje ptaków
09.09 Spotkanie kobiece
09.09 Spotkanie powakacyjne uczestników obozu w Bieszczadach
11-12.09 Wyjazd do miejscowości Dębie koło Poznania, do gospodarstwa ekologicznego
17.09 Dyskoteka reggae
18-19.09 Wyjazd do Biskupina na festiwal Słowiański, udział w warsztatach.
22.09 Projekcja filmu Cud ptasich wędrówek"
23.09 Powitanie jesieni spotkanie i dyskusja na temat inicjacji i dojrzewania.
25.09 Warsztaty w Bieszczadach Gaja - nasz dom".

Październik
01.10 Dyskoteka reggae
04.10 Projekcja filmu pt. Anarchistki" o wojnie w Hiszpanii
13.09 Wyjście do planetarium
14-18.10 Wyjazd w Bieszczady na spotkanie sieci Polskich Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych
15.10 Spotkanie poobozowe dla uczestników obozu w Bieszczadach prezentacja Ośrodka
22-14.10 Szkolenie dla Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych w Przedborskim Parku Krajobrazowym, spotkania z przyrodnikami z PPK, wycieczki po terenie parku, warsztaty ekologiczne.
25.10 Uroczyste rozdanie nagród w konkursie literackim pt. Gdyby zwierzęta mogły mówić"
26-29.10 Szkolenie dziennikarsko-ekologiczne dla laureatów konkursu Gdyby zwierzęta mogły mówić"
30.01-01.11 Za-duszki zwierząt" - kwesta na zwierzęta bezdomne na łódzkich cmentarzach.