Dzień bez samochodu

30 maja 1999

ogólnopolska akcja promująca
pro - ekologiczne środki transportu

Zapraszamy wszystkich,

którym zależy
na życiu w zdrowym mieście,
lepszych warunkach poruszania się rowerem,
sprawniejszej komunikacji miejskiej

na przejazd rowerowy

Zbiórka w Pasażu Schillera 30.05.99 godz. 14.00


Łódź miastem dla ludzi:
Aby Łódź nadawała się do życia, tzn. aby można było się po niej poruszać i oddychać czystym powietrzem, konieczne jest wdrożenie przyjaznej polityki transportowej, której celem będzie zmniejszenie ruchu samochodowego, a zwiększenie używania komunikacji zbiorowej
i rowerowej. Aby tak się stało należy:
. Zmniejszyć ruch - wprowadzić strefy ograniczonej dostępności dla samochodów.
. Uspokoić ruch - ustanowić strefy uspokojonego ruchu do prędkości 20 - 30 km/h.
. Komunikacja zbiorowa musi mieć wydzielone pasy. Tramwaje i autobusy nie mogą stać w korku. Zawsze zielone światło dla tramwaju.
. Zbudować funkcjonalne i tanie trasy rowerowe łączące centrum z poszczególnymi dzielnicami i terenami rekreacyjnymi.
. Policja i służby miejskie muszą egzekwować, od użytkowników samochodów istniejące prawo.
Miasta dla rowerów.
Rowery nie zużywają paliwa, nie wytwarzają zanieczyszczeń, są ciche, zajmują mało miejsca i nie stoją w korkach. W centrum na dystansach do 7 km rower jest najszybszy. W wyścigach samochodu z rowerem po centrum Londynu w 8 przypadkach na 10 wygrywał rower W Groningen udział podróży rowerowych we wszystkich podróżach niepieszych wynosi 50%, w Amsterdamie 30%, a Łodzi mniej niż 0,5%...

Czy miasto istnieje dla ludzi, czy...
dla samochodów?