Ratujmy Rospudę!
Tekst ten pochodzi z "Pracowni na rzecz Wszystkich Istot"

Apelujemy o pomoc dla jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych Polski!
Czy czeka nas kolejny konflikt ekologiczny, tym razem znacznie poważniejszy niż na Górze Świętej Anny?
Problem: Przez Augustów przejeżdżają setki tirów jadących w stronę Litwy. Istnieje pilna potrzeba wybudowania obwodnicy. W pobliżu Augustowa płynie rzeka Rospuda; urbaniści i władze lokalne zadecydowały, że obwodnica zostanie poprowadzona 500 m przez bezcenna przyrodniczo dolinę. Środowiska ekologiczne i przyrodnicy nie wyrażają na to zgody i wżywają do międzynarodowej interwencji.
Dlaczego Rospuda jest bezcenna: Jest to najcenniejszy zespól przyrodniczy tego rodzaju w regionie suwalszczyzny. Według znawcy i badacza tego terenu profesora Aleksandra Sokołowskiego, gorącego orędownika idei uczynienia tego obszaru rezerwatem przyrody, ma on wartości porównywalne z Bagnami Biebrzańskimi, a przeprowadzenie tam drogi będzie jednoznaczne z jego zniszczeniem. Dr Wojciech Adamowski, naukowiec zajmujący się storczykami, powiedział miesięcznikowi "Dzikie Życie", ze rozpoczęcie kampanii dla zachowania tego obszaru to ostatnia szansa na uratowanie jedynego w Polsce i bardzo rzadkiego na świecie stanowiska miodokwiatu krzyżowego (herminium monorchis). Botanicy nazywają dolinę Rospudy perłą o wartościach na skalę europejską.
Czy można inaczej: Istnieje możliwość poprowadzenia trasy przez Raczki, całkowicie omijając dolinę Rospudy, została jednak odrzucona ze względu na opór mieszkańców i koszty wywłaszczenia. Spośród czterech wariantów przecinających dolinę przyrodnicy są w stanie zaakceptować jeden - w okolicy tzw. "małego mostu". Oficjalnie twierdzi się, ze nie jest on wykonalny, gdyż jest o trzy kilometry dłuższy oraz oznaczałby większe wylesienia (nie protestuje tu jednak nadleśnictwo, lecz troskliwi budowniczowie drogi).
Niezgodnie z prawem: Według informacji Stowarzyszenia "Oś" z Augustowa planu przebiegu obwodnicy nie przedstawiono do zaopiniowania Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody. Ponadto dokument przedstawiony jako "Ocena Oddziaływania na Środowisko" napisany jest przez osobę do tego nie upoważnioną, czyli nie jest ważny. Według rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opinie takie mogą wykonać tylko eksperci ze specjalnej listy.
Co robią ekolodzy: Ekolodzy i przyrodnicy na czas (profesjonalnie) złożyli swoje zastrzeżenia do tych planów i obecnie rozpoczynają międzynarodowa kampanie na rzecz ratowania Rospudy. Ekologom nie można również zarzucić, ze "nic nie robili wcześniej". Lokalne grupy próbowały dowiedzieć się szczegółów dotyczących planowanej lokalizacji, lecz - jak twierdza ich przedstawiciele - napotykali jedynie na "zasłonę dymna". Dopiero prasowa wiadomość o wyłożeniu przez Urzędy Gmin do wglądu planów zagospodarowania przestrzennego pozwoliła się zorientować w planach przebiegu obwodnicy i wariantach rozwiązań. "Pracownia na rzecz wszystkich istot" wystąpiła z zapytaniem do ministra ochrony środowiska co zamierza zrobić, aby nie dopuścić do zniszczenia Rospudy. Informacja o planowanym zniszczeniu tego bezcennego fragmentu przyrody została rozesłana przez siec Native Forest Network i Taiga Rescue Network, a także do krajowego "Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł" z apelem o krajowe i międzynarodowe interwencje. Do kampanii przyłączył się Greenpeace. Jeśli władze nie wycofają się z tej niefortunnej lokalizacji planowane są dalsze formy nacisku na zmianę decyzji, aż po bezpośrednie protesty z udziałem setek aktywistów. Apelujemy o nagłośnienie problemu, by nie doszło do dramatycznych i kosztownych zajść obu stron konfliktu.
Jak możesz pomóc: możesz wysłać list protestacyjny na poniższy adres:

. Urząd Gminy
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów

Kopie koniecznie wyślij do:
. Wojewódzki Konserwator Przyrody
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

. Minister Ochrony Środowiska ZniL
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Jeżeli nasze działania nie przyniosą skutku, na poziomie zmian planów lokalizacyjnych, przewidujemy dalsze kroki, zależne od potrzeb. Jeśli masz jakiś pomyśl, sugestie będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi.
Nie stój bezczynnie. Los Rospudy zależy również od Ciebie. Każde nawet najmniejsze działanie z twojej strony pomoże w ratowaniu przyrody.
Jeżeli chcesz więcej informacji skontaktuj się z nami:
Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", Bielsko-Biała 4, skr. poczt. 40, tel/fax: 033 81 83 153
e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl


Plany PNRWI na 1999 rok
za "Wiadomościami" stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - marzec 1999

23/24 kwietnia "Magiczne Karpaty" - spotkanie organizowane przez oddział Nowy Sącz. W czasie spotkania wernisaż wystawy "Dzika Polska", "wieczór karpacki" - prezentacja slajdów z Karpat, filmy o zniszczeniach w górach, wycieczka do ciekawego miejsca.

30 kwietnia - 2 maja Warsztat przyrodniczo-ekologiczny w Komańczy w Bieszczadach. Warsztaty odbędą się w międzynarodowym schronisku ekologicznym. Całość będzie prowadził Grzegorz Bożek.

28/30 maja Walne Zebranie.

czerwiec - obóz Gaja w polskiej części Bieszczad.

21/22 czerwca - Noc Kupały.

3-11 lipca Obóz Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dominować będzie tematyka powodziowa.

sierpień - Obóz wędrowny na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Tematyka: poznanie przyrody oraz ludności z obszaru TPN.

wrzesień - Warsztat "Bioregion" w województwie Podkarpackim.

wrzesień - Spotkanie Rady Programowej.

październik Warsztat dotyczący certyfikacji lasów.

listopad - Konferencja "Dzika Polska" w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

listopad - Wydanie książki Białe szaleństwo. Książka będzie traktować o wpływie narciarstwa i sportów zimowych na kondycję i funkcjonowanie środowiska górskiego. Przygotowuje oddział Nowy Sącz.

grudzień Przesilenie zimowe.

grudzień Wydanie broszury o wilkach.