co było?
W tym numerze relacja z dwóch miesięcy. W zeszłym miesiącu "Co było?" nie ukazało się przez moje zapominalstwo. Najzwyczajniej na świecie wyleciało mi z głowy, że taka rubryka powinna się co miesiąc w "biuletynie" znaleźć. Teraz więc przypomnimy, co działo się w "Źródłach" od początku bieżącego roku.

Styczeń 1999

08.01 Dyskoteka reggae

13.01 Spotkanie z Dyrektorem łódzkiego ogrodu zoologicznego - panem Topolą. Spotkanie było następstwem krytyki w mediach metod prowadzenia zoo, chodziło tu o uśpienie dwóch niedźwiedzi krzyżówek z powodów tzw. gospodarczych i pomieszczeniowych. Więcej o tej sprawie można przeczytać w 11 numerze "biuletynu" oraz 9 numerze kwartalnika "Psubraty".

13.01 Rozpoczęła działalność grupa konwersacji angielskich na temat ekologii z Jonattanem z Korpusu Pokoju.

14.01 Prezentacja działalności Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta. Zaprezentowaliśmy pracę młodzieżowego klubu ekologicznego, wydawnictwa, plakaty, ulotki, książki. Zorganizowaliśmy mini wystawę fotograficzną zawierającą m.in. zdjęcia z dotychczasowej działalności, a także prace z wystaw organizowanych w "Źródłach".

14.01 "Obiady czwartkowe" - inauguracja spotkań, na których będą prezentować się młodzi artyści. Tego dnia odbyła się prezentacja poezji młodzieży, poczęstunek, wspólne muzykowanie.

16.01 Spotkanie na temat wegetarianizmu organizowane przez Łódzkie Towarzystwo Wegetariańskie. W trakcie spotkania była dyskutowana kwestia założenia przedszkola ekologicznego.

20.01 Spotkanie robocze na temat Festiwalu Kultury Ekologicznej organizowanego przez Ośrodek Kultury "Górna".

21.01 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia ODE "Źródła" (o tym można przeczytać w 12 numerze "biuletynu").

22.01 Projekcja filmu "W obronie góry" obrazującego zeszłoroczna akcję w obronie Góry św. Anny.

23.01 Dyskoteka folkowa z muzyką na żywo.

25-29.01 W "Źródłach" odbywały się ekoferie dla dzieci z łódzkich domów dziecka. Miały miejsce zabawy i warsztaty ekologiczne i muzyczne, projekcje filmów, zajęcia ruchowe, plastyczne.

29.01 Koncert zespołu "5000 lat" oraz zabawa przy muzyce granej na żywo.


Luty 1999

01-07.02 Wyjazd na Jurę Krakowsko - Częstochowską w ramach kampanii na rzecz utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego. W czasie wyjazdu przeprowadzone zostały rozmowy z radnymi i wójtami gmin wchodzących w skład planowanego tereny parku, odbyło się także spotkanie z wojewodą. (o wyjeździe pisaliśmy w numerze 12)

09.02 Konferencja prasowa zorganizowana przez Towarzystwo Ekologiczne "W Obronie Ziemi" poświęcona lokalizacji autostrady A-1 w pobliżu Łodzi. W spotkaniu wzięli udział m.in. mieszkańcy Olechowa i Andrzejowa. (relacja w numerze 12 "biuletynu")

10-12.02 Walentynki Zwierząt - kwesta na rzecz zwierząt bezdomnych ze schroniska w Korabiewicach i prywatnego przytułku dla kotów pani Hrynkiewicz (patrz nr 12 "biuletynu")

16.02 Ekofeminizm - spotkanie dyskusyjne na temat ekologii, feminizmu i związków pomiędzy nimi.

18.02 Akcja "Giełda zwierząt" zorganizowana przez ODE "Źródła, policję, straż miejską i zoo. Skonfiskowano około 450 nielegalnie sprzedawanych zwierząt. Akcja zyskała szeroki rozgłos. (czytaj "Akcja na giełdzie")

18.02 Pierwsza z cotygodniowych kwest na rzecz zwierząt bezdomnych jakie będą odbywały się w Domu Handlowym Billa. Zebraliśmy około 130 złotych.

19.02 Dyskoteka folkowa

20.02 Warsztat "Las" w Lesie Łagiewnickim, część cyklu poznawania najcenniejszych miejsc w bioregionie łódzkim.

22.02 Zamknięcie Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej - do odwołania. Zamknięcie spowodowane jest brakiem funduszy na działalność. Od tej pory wszystkie działania odbywają się w ramach stowarzyszenia. Dyżury pełnią wolontariusze. (czytaj: "A to Polska właśnie...")