co było...

Tym razem relacje aż z dwóch miesięcy, a to dlatego, że w listopadzie nie ukazały się relacje z października. W nawiasach znajdziecie tytuły artykułów traktujących o danym wydarzeniu.

Październik

01.10. Spotkanie młodzieży ze Źródeł z młodzieżą z ośrodka Monaru. W czasie spotkania dyskutowano o ekologii oraz o problemie uzależnień, o przyczynach, sposobach leczenia i profilaktyce uzależnień.

08.10. Spotkanie z reżyserem J.J. Kolskim, w programie rozmowa z dziennikarzami, pokaz filmu "Historia kina w Popielawach", dyskusja. (W poszukiwaniu Małej Ojczyzny)

09.10. Walne zgromadzenie członków ODE "Źródła"

13-16.10. Szkolenie dla osób z woj. Częstochowskiego na temat formalności związanych z prowadzeniem stowarzyszenia, a także o sposobach finansowania.

15.10. "Krąg przyjaciół" - spotkanie dla nowych osób.

23.10 Spotkanie i zawiązanie Klubu Wegetariańskiego. (Spotkanie Wegetariańskie)

23-24.10 Spotkanie poobozowe obozu w Bieszczadach, w programie m.in. wspomnienia poobozowe, pokaz slajdów, wystawa zdjęć z obozu, gotowanie wegetariańskiego obiadu, muzykowanie, rozmowy o ekologii.

26.10 Wyjazd do Warszawy na spotkanie w Sejmie na temat ustawy o ochronie zwierząt i możliwości jej nowelizacji. Na spotkanie przyjechali członkowie stowarzyszeń zajmujących się ochroną humanitarną zwierząt, dyrektorzy schronisk, dziennikarze, przedstawiciele rządu, posłowie, fundacje.

27.10 Wyjazd do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

16-17.10 Szkolenie dla nauczycieli nauczania początkowego pt. "Ekologia mieszczucha"

28.10 Projekcja filmu "Easy Rider" - spotkanie na temat subkultur młodzieżowych, kontestacji i powiązań między ruchami młodzieżowymi a ekologią.

28.10 Przedstawiciel Źródeł uczestniczył w zebraniu Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej - wybór Rady Programowej.

Listopad

31.10-01.11 Kwesta na zwierzęta bezdomne. (Za duszki zwierząt)

05.11 Spotkanie łódzkich organizacji w ramach "Forum Inicjatyw Pozarządowych". (Spotkanie F.I.P.)

06.11 Spotkanie z reżyserem i podróżnikiem Waldemarem Czechowskim. (W poszukiwaniu Małej Ojczyzny)

07.11 Spotkanie poświęcone twórczości zmarłego niedawno Andrzeja Suryna. (Wieczór poetycki A. Suryna)

08.11 Spektakl teatru ulicznego pt. "Piekło na ziemi". (Piekło na ziemi i Promocja)

10.11 Projekcje dwóch filmów dotyczących zgubnej działalności koncernów, odbywały się one w ŁDK i Źródłach.

12-13.11 Druga część szkolenie dla nauczycieli nauczania początkowego pt. "Ekologia mieszczucha".

13-14.11 Uczestnictwo w spotkaniu przedstawicieli organizacji regionu łódzkiego zajmujących się edukacją ekologiczną w Załęczu. (Nie za fajne spotkanie)

14-15.11 Wyjazd do Szczecina na szkolenie "Jak zdobywać fundusze?"

16.11 Projekcja filmu "Pożywienie bez przerażenia" oraz dyskusja na temat wegetarianizmu i praw zwierząt. Przygotowanie do akcji "Wigilia dla zwierząt".

18.11 Wyjazd do Ministerstwa Ochrony Środowiska na ogólnopolskie spotkanie pt. "Mapa Dzikiej Polski". Prezentacja problemu Jurajskiego Parku Narodowego i lokalizacji autostrady A1 w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Spotkanie miało na celu przedstawienie wszystkich miejsc konfliktu pomiędzy dziką przyrodą a inwestycjami człowieka. (Dzika Polska)

18.11 Uroczyste otwarcie Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu" przez grupę teatralna TE "W obronie Ziemi", która przedstawiła spektakl "Piekło na ziemi".

19.11 Spotkanie z J. Gorzelańczykiem - pełnomocnikiem wojewody ds. integracji europejskiej w sprawie finansowania "Źródeł" i strategii rozwoju regionu łódzkiego.

21.11 Projekcja filmu "Earth First!" na festiwalu "Człowiek w zagrożeniu".

20-23.11 Szkolenie prowadzone przez trenerów z REC na temat sposobów prowadzenia kampanii, strategii, planowania, zdobywania funduszy