zaproszenia

... i będzie
13 -16 października odbędzie się szkolenie dla osób z woj. częstochowskiego i zielonogórskiego na temat tego jak założyć i prowadzić stowarzyszenie, jak uzyskiwać fundusze na działalność, jak prowadzić kampanie, jak powinny wyglądać kontakty z mediami.
przygotowała Asia


obiadki
Serdecznie zapraszamy na pyszne wegetariańskie obiadki. Można je jeść już od 1-go października między godz. 15.00 a 16.00 w miłym towarzystwie i ciepłej atmosferze "Źródeł". Obiad kosztuje tylko 4 zł. Nie zapomnijcie o ciepłym posiłku w ciągu dnia! G.

pleciemy, ale nie głupoty
17 października w sobotę rozpoczyna się kurs wikliniarstwa. Poprowadzi go pan Jan Kozal z Czarnocina. Pierwsze spotkanie odbędzie się tam, w Czarnocinie (z tego co wiem następna spotkania w "Źródłach"). Wyjazd pociągiem o godz. 9.55, a dalej rowerem. Zapisy i info u Ptaśka. Zróbcie coś ładnego.
G.


zaduszki
Po raz już szósty na łódzkich cmentarzach odbędzie się kwesta na schronisko dla bezdomnych zwierząt mieszczące przy ul. Marmurowej 4 w Łodzi. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Im więcej nas będzie, tym więcej pieniędzy uda nam się na pomoc dla zwierząt zebrać. Kwesta prawdopodobnie zacznie się już w przeddzień Święta Zmarłych tj. w sobotę 31 października, a zakończy się w niedzielę 1 listopada. Jeśli chcesz pomóc przyjdź na spotkanie "Psubratów" w poniedziałek 12 X i w kolejne poniedziałki o godz. 16.00. Liczymy na Wasze wsparcie. G.

w "Źródłach"

Grupa ochrony praw zwierząt "Psubraty"
Powstała w 1994 r. Jej głównym celem jest propagowanie idei humanitarnego traktowania zwierząt oraz edukowanie w zakresie praw zwierząt. Grupa zajęła się kilkoma spośród wielu problemów związanych z tą tematyką. Są to: edukacja w szkołach; propagowanie idei wegetarianizmu; pomoc schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łodzi; ograniczanie doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych.
Od czasu powstania grupa "Psubraty" przeprowadziła 6 razy kwestę uliczną na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4. Ogółem zebrano około 10.000 zł, które przeznaczono na zakup suchej karmy dla psów i kotów. Zbierano również podpisy pod wieloma petycjami o humanitarnym traktowaniu zwierząt jak i przeciw tresurze dzikich zwierząt w cyrku.
Przedstawiciel grupy bierze udział w obradach Rektorskiej Komisji Bioetyki, która powstała na Uniwersytecie Łódzkim przy Wydziale Biologii w 1994 r. Komisja zajmuje się ograniczeniem wykonywanych doświadczeń na zwierzętach w celach naukowych i dydaktycznych.
Grupa spotyka się co tydzień i skupia młodzież szkół średnich i studentów (20 osób). Współpracuje bezpośrednio z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, z Ligą Ochrony Przyrody, Klubem "Gaja" z Bielska-Białej, Ruchem Wyzwolenia Zwierząt, Fundacją "Animals". Grupa nawiązała kontakt z podobną grupą w Niemczech podczas tygodniowego pobytu w Chemnitz.

Hatha Joga
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu w czwartki o godz. 19.00 i dla Źródlan w piątki o godz. 9.00. Zapraszamy!

Grupa przyrodnicza
Zajmuje się propagowaniem ochrony miejsc o dużej wartości przyrodniczej. Grupa brała udział w pracach nad powstaniem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Obecnie zajmuje się kampanią mającą na celu utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego. Organizuje m.in. warsztaty ekologiczne poza miastem.

Grupa transportowa
Grupa prowadzi kampanię "Miasta dla rowerów". W jej ramach zawarte jest: dążenie do zmian zachowań społecznych (rozbudzenie potrzeby korzystania z roweru); stworzenie lobby rowerowego; realizacja infrastruktury rowerowej w Łodzi poprzez pomoc i nacisk na Zarząd Miasta i radnych; realizacja programu "Miasto w ruchu"; uruchomienie pierwszego etapu: cykl projekcji na temat: bezpieczeństwo, zdrowie na rowerze, ekosystem miasta.

Grupa na rzecz życia bez uzależnień
Grupa zajmuje się: ochroną zdrowia ludzkiego przed następstwami używania narkotyków i alkoholu; przeciwdziałaniem problemom uzależnienia; upowszechnieniem filozofii głębokiej ekologii opartej na wewnętrznej energii i sile duchowej człowieka; zapobieganiem szerzeniu się narkomanii; promocją zdrowego stylu życia.

Grupa muzyczna
Prowadzi zajęcia w formie warsztatów muzycznych, opracowuje i aranżuje muzykę opartą na instrumentach ludowych. Organizuje także koncerty i dyskoteki folkowe.
przygotowała Asia