różności

petycje !
Petycja to jedna z prostszych legalnych form protestu lub wyrażania swego zdania czy oparcia w jakiejś sprawie. Podpisy może zbierać każdy. Sposób zbierania dowolny, byle tylko kogoś nie przymuszać (podpisz, bo nie dam ci spokoju) - to może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ze swojej strony obiecuję informować o przesyłaniu petycji i innych ewentualnych ruchach.

Petycja o uwolnienie Leonarda Peltiera
Leonard Peltier jest więźniem politycznym Stanów Zjednoczonych. W latach 70-tych był jednym z głównych działaczy Ruchu Indian Amerykańskich (AIM). Rząd USA prowadził politykę zastraszania i terroru wobec Indian domagających się respektowania ich praw i zwrotu zagrabionych ziem. W 1974 r. Podczas jednej z akcji w rezerwacie Pink Ride doszło do strzelaniny. Dwóch agentów FBI weszło za wcześnie do akcji. Wjechali do rezerwatu samochodem i zaczęli strzelać do wybranych domów ludzi z AIM. W wyniku strzelaniny obaj agenci zginęli, a wraz z nimi jeden młody Indianin. W sprawie śmierci Indianina nigdy nie wszczęto śledztwa. Czterech Indian podczas procesu zostało uniewinnionych na mocy prawa samoobrony. Leonarda nie schwytano, gdyż zdołał uciec do Kanady. W tym czasie opinia publiczna wzburzyła się, że "dzicy" śmieli zabić agentów FBI. Leonarda schwytano, przedstawiono fałszywe dowody na podstawie których skazano go na podwójne dożywocie za podwójne morderstwo. Podczas procesy sędzia robił rasistowskie uwagi. Wszyscy sędziowie przysięgli byli biali. Po odtajnieniu sprawy Peltiera okazało się, że FBI torturowało psychicznie chorą indiańską dziewczynę, aby zmusić ją do podpisania fałszywych zeznań. Sfabrykowali broń z której rzekomo strzelał Peltier, oraz zataili fakt, iż to nie z broni Leonarda padły strzały, które zabiły agentów. Leonard nigdy nie wypierał się tego, ze strzelał, ale jak wy byście postąpili gdyby wasze domy były ostrzeliwane. Pomimo, iż udowodniono jego niewinność, ciągle przebywa w więzieniu. Petycje o jego uwolnienie podpisało już 30 mln. ludzi na całym świecie, w tym niemal wszyscy członkowie parlamentu Kanady i wielu parlamentów europejskich. Jego uwolnienia lub ponownego procesu domaga się Amnesty International.

Petycja o ponowny proces Fernando Eros Caro
Fernando jest Indianinem, który w życiu doświadczył wielu udręk od białych i ich cywilizacji. Jest oskarżony o zabójstwo dwóch białych, do czego się nie przyznaje. Jego proces jako Indianina żyjącego na południu USA był tendencyjny. Rasizm podczas procesu, obrońca, któremu nie zależy na wygranej, oskarżyciel, który wstrzymuje dowody uniewinniające, przemoc współwięźniów, biała ława przysięgłych, do tego psycholog, który zaleca samobójstwo...

Petycja o uwolnienie więźniów politycznych w stanie Chiapas w Meksyku
Chiapas to najbiedniejszy rejon Meksyku. Nieliczni biali rządzą biedotą Indiańską. Cała władza, środki produkcyjne i ziemie skupione są w rękach 200 rodzin. Nic dziwnego, że w tych warunkach wybucha rewolucja. Domagamy się zwolnienia więźniów politycznych, wycofania z tych terenów armii rządowej i uznania autonomii regionu.

Wiwisekcja STOP
Co roku w wyniku wiwisekcji cierpią i umierają miliony zwierząt. A przecież istnieją metody alternatywne - symulacje komputerowe, żywe tkanki i wiele innych. A każdy środek wypróbowywany na zwierzętach inaczej działa na ludzi. Posłużę się przykładem najbardziej drastycznym: strychnina na świnkę morską w ogóle nie działa, a co się stanie jeśli podąć ja człowiekowi? Penicylina zaś może świnkę zabić. Po co stosować okrucieństwo wiwisekcji, skoro można je powstrzymać?

Petycja przeciw reklamie wyrobów tytoniowych
Tytoń i alkohol są jedynymi narkotykami zalegalizowanymi przez państwo. Dlaczego? Dlatego, że państwo czerpie z nich niebagatelne korzyści. Reklamy działają głównie na dzieci w wieku 9 - 14 lat i to właśnie w tym wieku zaczynają oni palić. Państwo zapewnia sobie dzięki legalnym narkotykom dochód, a także pokornego obywatela, który jest mu wdzięczny za fajki.

Petycja o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym
Puszcza Białowieska zawsze była pod specjalną ochroną królów, później carów czy marszałków. Nawet władze faszystowskie w pewien sposób ją chroniły. Dzięki ochronie jest to ostatnia naturalna puszcza nizinna w Europie. Po wielu latach działań pojawiła się szansa rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego na cały teren puszczy. Dlatego szczególnie ważna jest by teraz zbierać podpisy o jej ochronę.

Petycja o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego

W dawnym woj. przemyskim władza poprzedniego systemu utworzyła "raj dla myśliwych" z kręgów rządowych. "Raj" ów nosił nazwę Państwa Arłamowskiego. Dziś jest to piękny dziewiczy teren podgórski. Idei utworzenia tam parku narodowego przeciwstawia się lobby myśliwskie i drzewne. Już dziś próbują zagrabić jak najwięcej. Nie pozwólmy im na to.

Petycja o utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego
Jura Krakowsko - Częstochowska jest pięknym terenem, na którym wypiętrzone są pokłady skał wapiennych z okresu jury. Autorami projektu utworzenia tam parku narodowego są naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie na fragmenty Jury objęte są Zespołem Parków Krajobrazowych, co jednak nie zapewnia Jurze odpowiedniej ochrony. Największym problemem tych terenów jest coroczny pokaz laserów i sztucznych ogni na Górze Zamkowej w olsztyńskich ruinach zamku. Oprócz petycji w sprawie utworzenia parku narodowego, można także w tej sprawie wysyłać pocztówki do wojewody częstochowskiego. Taką kartkę możesz dostać w "Źródłach".

Petycja o nieregulowanie Wisły

Wisła jest największa dziką rzeką Europy. Jej wspaniałość jest zagrożona ze strony hydrotechników, którzy chcą ją zabić i zamienić w ściek, poprzez jej regulację. Masy zwierząt i roślin stracą swój dom, a może zupełnie wyginą. O Wiśle mówi się jako o królowej polskich rzek. Nie pozwólmy jej zabić.

Petycja przeciw zwiększeniu przepustowości kolejki na Kasprowy Wierch
Na Kasprowy Wierch można wjechać kolejką linową. Na szczycie znajduje się bar szybkiej obsługi. Kasprowy Wierch już dziś jest rozdeptywany przez masy turystów, głównie wjeżdżających kolejką. Jeżeli zwiększy się przepustowość kolejki (co jest planowane), doprowadzi to do kompletnego zdewastowania góry, która już obniżyła się o kilka metrów.

Ratujmy Tatry
Domagamy się przekazania kolejki linowej na Kasprowy Wierch w ręce dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także przeciwstawiamy się organizacji olimpiady w Tatrach. Wprawdzie w olimpiadę w Zakopanym nikt nie wierzy, ale już sam jej pomysł może spowodować duże inwestycje w infrastrukturę sportowo - turystyczną.

Petycja przeciw budowie kolejki gondolowej na górze Jałowiec w Beskidzie Śląskim
Dzikich gór jest w Polsce coraz mniej i są coraz bardziej zniszczone. Jedną z takich gór jest Jałowiec. Planuje się zniszczenie jej przez zbudowanie kolejki gondolowej. Po raz kolejny wielki biznes chce zniszczyć przyrodę i lokalną społeczność!

Antybilety na Jaworzynę Krynicką
To nie jest zwykła petycja. Są to swoiste antybilety na kolejkę gondolową na Jaworzynę. Kolejka ta zniszczyła znaczną część góry. W dużym stopniu została zbudowana nie zgodnie z prawem, a co najgorsze są plany jej rozbudowy i dalszego niszczenia góry. Dlatego zbieranie antybiletów jest szczególnie ważne.

Ścieżki rowerowe
Każdy kto jeździ rowerem po mieście zna problem nieuwagi, lekkomyślności i chamstwa kierowców. Do bezpiecznej jazdy najlepsze są ścieżki rowerowe, niestety większość tych budowanych w Łodzi jest niezbyt użyteczna z powodu ich położenia na obrzeżach miasta. Domagamy się rozsądnego planowania i budowy całej sieci połączeń dróg rowerowych. Budowy z głową!

Petycja przeciw ustawie o autostradach płatnych

Petycja ta jest skierowana do rzecznika praw obywatelskich. Ww. ustawa jest sprzeczna z konstytucją. Pozwala ona na wywłaszczenie rolników, odebranie im ziemi i domów, które stoją na planowanej drodze autostrady. Ci, którzy wykupują ziemie pod autostrady posuwają się do gróźb, zastraszania i kłamstw, a ziemie dzięki ustawie są wykupywane za śmiesznie małe pieniądze.

Petycja przeciw budowie autostrady A-1 przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Po raz kolejny "rządowcy" chcą poprowadzić autostradę "na skróty", tym razem przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Unikną w ten sposób problemu wykupu prywatnych gruntów. Przepisy dotyczące parków krajobrazowych zabraniają na ich terenie budowy dróg, a w szczególności tras szybkiego ruchu i autostrad. Miejmy nadzieję, że podpisy pomogą, bo w przeciwnym razie znów trzeba będzie blokować.

Precz z przymusową służbą wojskową
Domagamy się automatycznego przyznawania służby zastępczej, każdemu kto złożą o nią podanie. Żadna komisja nie ma prawa decydować o tym czy twoje poglądy są wystarczające, by nie iść do wojska. Rocznie 5000 poborowych składa podania o służbę zastępczą z czego 3500 jest odrzucanych. Jakim prawem komisje decydują o sumieniu innych ludzi?!
Konrad


kilka słów o petycjach
Niestety, muszę wtrącić się i skomentować. Nie wiem jak inne petycje (nie orientuje się zbytnio w pozostałych kwestiach), ale petycja "Wiwisekcja STOP" jest jedną najgłupszych i najbardziej bezsensownych petycji, jakie widziałem. Apeluję do wszystkich, aby NIE PODPISYWALI SIĘ POD TĄ PETYCJĄ!!! Tego typu działania to w rzeczywistości jedynie działania pozorne, poza dobrym samopoczuciem podpisujących się, nie przynoszą żadnych wymiernych skutków. Cel jest szlachetny, ale sama petycja to bubel. Niestety, ta petycja wraz z setkami Waszych podpisów nadaje się jedynie na makulaturę. Tak nie wygląda żadna szanująca się petycja. Otóż petycja, żeby mogła mieć jakiekolwiek skutki prawne, musi być tworzona według pewnych zasad. Koniecznie musi posiadać nagłówek: do kogo jest skierowana! To bardzo ważne!!! Inaczej można ją wysłać chyba jedynie św. Mikołajowi. Pod nagłówkiem powinien być krótki tekst, wyjaśniający czego żądają podpisani. Żądanie powinny być poparte konkretnymi zapisami prawnymi lub powoływać się na konkretne normy etyczne. Nie może to być coś w rodzaju "nie zabijajcie wilków, bo nie. Bo my nie chcemy". Powinno to być uzasadnione, np. w przypadku wilka "zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta dziko żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki swobodnego bytu", albo "wilk stanowi naturalny składnik leśnych ekosystemów", może to być również np. "idee humanitaryzmu nie pozwalają zabijać innych stworzeń dla rozrywki". Dobrze jest również zaproponować jakąś alternatywę. Dalej następuje tabelka z podpisami. Jeżeli nie zbieramy podpisów pod wnioskiem np. o referendum lokalne, nie są wymagane numery dowodów osobistych. I tak nikt nie ma obowiązku rozpatrzyć naszej petycji, ale zawsze wygląda ona lepiej, gdy oprócz imienia, nazwiska, podpisu i adresu umieścimy np. datę podpisania czy datę urodzenia (tak, wiem, że wtedy trudniej zbiera się podpisy, ale wygląda to poważniej). Prośmy podpisujących, żeby podawali pełny adres (wraz z miastem zamieszkania!). Raczej nie dawajmy petycji do popisywania małym dzieciom - zwykle mają charakterystyczny rodzaj pisma i od razu widać, że podpisał dzieciak. Nie bawmy się w podpisywanie petycji kilka razy czy używanie przypadkowych nazwisk z książki telefonicznej - jeśli ktoś to potem przypadkiem sprawdzi, będzie wielki wstyd. Tabelkę zaplanujmy tak, żeby na stronie mieściła się "okrągła" liczba podpisów - łatwiej będzie wtedy policzyć ich ogólną ilość. W zasadzie petycja powinna być jednostronna, tzn. jeśli szkoda nam papieru, nagłówek i treść apelu wydrukujmy z obu stron - sytuacja gdy na odwrocie jest tylko tabelka rodzi wiele wątpliwości wśród podpisujących. Na końcu petycji powinny być wskazówki dla "zbieraczy" co z nią zrobić - czy samodzielnie przesłać adresatowi (np. prezydentowi), czy też np. podpisy zbierane są w ramach jakiejś kampanii i petycje będą wysłane "hurtowo" w określonym terminie, w związku z czym zebrane podpisy należy wysyłać na adres prowadzącego kampanię stowarzyszenia.
Adresując petycję, pamiętajmy o podziale kompetencji. Premier nie zawetuje najgorszej nawet ustawy, a prezydent nie wstrzyma odstrzałów wilków! Zanim zaczniemy zbierać jakiekolwiek podpisy, sprawdźmy bieżącą sytuację. Być może to, czego się domagamy, już dawno zostało wprowadzone w życie. Nie muszę chyba dodawać, że osoby zbierające podpisy powinny mieć chociaż podstawową wiedzę w dziedzinie, której dotyczy petycja i umieć przekonać ludzi do podpisania się pod nią.
Petycja "Wiwisekcja STOP!" nie posiada nagłówka, ma zbyt ogólną treść, kampania Roberta Surmy związana z tą petycją już się zakończyła (jeśli nie sama kampania, to w każdym razie te petycje zostały już wysłane!), poza tym od roku obowiązuje nowa ustawa o ochronie zwierząt, która szczegółowo reguluje zasady dokonywania doświadczeń na zwierzętach (czyli tzw. "wiwisekcji", choć termin ten nie jest tu najwłaściwszy - odsyłam do słownika wyrazów obcych).
Pamiętajmy o powyższych zasadach, inaczej bowiem równie dobrze możemy zbierać podpisy pod petycją do Pana Boga: "my, niżej podpisani, domagamy się żeby na świecie było lepiej..."
Xpert


drobiazgi
Po wakacjach przypominam o prasówce. Zbieramy wycinki prasowe dotyczące wszystkich zagadnień, którymi zajmują się Źródlanie (ekologia, militaryzm, prawa człowieka - wydarzenia z Polski i ze świata). Wkładajcie je do specjalnej przegródki w biurze. Pamiętajcie o ich dokładnym opisywaniu (tytuł gazety i data wydania).
I o regułach obowiązujących w "Źródłach". To ważna informacja dla wszystkich, którzy korzystają ze sprzętu biurowego, tj. komputerów, faxu, ksero. Pamiętaj, że zawsze pierwszeństwo u używaniu sprzętu mają osoby pracujące w Ośrodku oraz te, które prowadzą jakieś źródłowe kampanie, akcje itp. Poza tym w zamian za korzystanie, na przykład z komputera, powinnaś/powinieneś zrobić coś dla "Źródeł". Nie zdziw się więc, kiedy zostaniesz poproszona/y o wykonanie jakiejś pracki na rzecz Ośrodka. Nie zapominaj także o tym, że za korzystanie z ksero, faxu, telefonu czy internetu należy zapłacić. Niestety "Źródłom" się nie przelewa. Będziemy wdzięczni za stosowanie się do powyższych reguł. I jeszcze pamiętajcie o butach, tym bardziej, że chlapa i błoto jest teraz nierzadko, a będzie gorzej.
G.