biuletyn nr 8
wrzesień - październik 1998witajcie słonka !


Witajcie po wakacjach moi drodzy. Jak zwykle z pewną obsuwą, a to przez egzaminy, które dopiero parę dni temu zdałam i przez inny "biuletyn", który trafił już do niektórych rąk. Wakacje niestety już minęły, jest coraz zimniej, ale za to w "Źródłach" gorąco, kaloryfery włączone, ciepłe obiady, gorąca herbata... no i dużo pracy, a od tego zawsze robi się ciepło.
Teraz parę poważniejszych spraw. Po pierwsze pomimo, że zaklinałam się, że to już od tego numeru będzie podział "biuletynu" na wewnętrzny i zewnętrzny, to jednak, jeszcze nie teraz, chociaż już przygotowałam sobie szablon, na "biuletyn" z podziałem. Tak się jednak stało, że nie ma w tym numerze tekstów typowo wewnętrznych, więc po prostu nie miałam, co tam umieścić. W ogóle do dziś "biuletyn" ten miał raptem 5 stron, bo niewiele osób pamiętało o tym, żeby napisać co było i będzie. W dużej mierze musiałam się posiłkować sprawozdaniami Asi pisanymi do urzędu. tym razem to w ogóle nie numer autorski Xperta ale Asi. Nie ma tym razem Infostrady, mam nadzieję, że już od przyszłego numeru znów będzie wychodzić razem z "biuletynem".
Jeszcze coś. Chciałabym porozmawiać z osobami zainteresowanymi pisaniem i tworzeniem "biuletynu" o kilku sprawach, które mnie niepokoją, albo powodują, że nie wiem, co zrobić z danym tekstem. Termin spotkania odpowiednio wcześniej ogłoszę. Nie mam zamiaru wprowadzać cenzury, ale czasem nie potrafię powstrzymać się nie tylko przed poprawieniem błędów stylistycznych, ale i merytorycznych. Czasem to rzeczywiście moja wina, że nie zdążę się skontaktować z autorem tekstu, który dostałam przed terminem, co nie zmienia faktu, że odnoszę wrażenie, iż niektórzy w ogóle nie czytają tego, co napisali. Ja, chociaż orientuję się w danej tematyce, czasem nie mam pojęcia o co chodzi. Uważajcie na to co piszecie... ale nie zrażajcie się i piszcie, piszcie.
Życzę wszystkim, którzy właśnie poszli znów do szkoły, żeby było miło i żeby Was ta szkoła za bardzo nie wymęczyła, a tym którzy nie do szkoły poszli, lecz do pracy, życzę dokładnie tego samego.
Pa, Gosia


Drodzy Źródlanie!
Kiedy to piszę jest przeddzień Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", a właściwie to walne już dzisiaj (09.10.98), bo 24.00 minęła już jakiś czas temu. Mam nadzieję, że na spotkaniu pojawi się przynajmniej dwa razy tyle osób co na poprzednim w maju. Jeśli przyszliście to świetnie, bo mamy do omówienia parę spraw, m.in. poprawki w statucie, kwestię składek i parę innych, a pewnie sami macie własne pomysły do dyskusji.
Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia, to Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie zwyczajni stowarzyszenia, a z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. Zgodnie z art. 34 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Zarząd ODE "Źródła"


Spis treści:

1. Relacje
2. Wakacyjne zapiski mieszczucha i godzina duchów
3. Różności
4. Co było
4. ZaproszeniaPowrót do strony głównej