Co było...

Sierpień

5-16 Obóz ekologiczny w Turtulu. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego odbyło się międzynarodowe spotkanie dotyczące idei powstania eko-art village - wioski zajmującej się propagowaniem ekologicznego stylu życia, agroturystyki, rolnictwa biodynamicznego, a także odtwarzaniem wielonarodowościowej kultury kresów wschodnich. W czasie obozu odbywały się: spotkania z dyrektorem parku krajobrazowego; rozmowy z miejscową ludnością na temat agroturystyki i relacji park - społeczność lokalna; warsztaty ekologiczne - prowadzone przez pracowników "Źródeł"; warsztaty muzyczne - prowadzone przez muzyków z grupy Atman; warsztaty teatralne - wiejski teatr Węgajty.

15-30 obóz żeglarski, który odbywał się na Mazurach. W ramach obozu prowadzono warsztaty ekologiczne, muzyczne, spotkania na temat agroturystyki. W obozie uczestniczyła młodzież łódzkich szkół.

23-31 Obóz w Olsztynie k. Częstochowy (czytaj "Godzina duchów").

Wrzesień

11-14 Wyjazd do Olsztyna w czasie VI Międzynarodowego Pokazu Pirotechniki i Laserów. Na spotkaniu duchy rozdawały ulotki promujące park narodowy (czytaj "Godzina duchów").

14 Spotkanie z dziennikarzem "Dziennika Łódzkiego" - wywiad na temat utworzenia JPN (wywiad ukazał się 16 X)

15 "Krąg przyjaciół" - spotkanie dla nowych osób. Zapoznawaliśmy przybyłe osoby z działalnością "Źródeł" i planami na następny rok.

16 Warsztaty ekologiczne z młodzieżą ze szkoły specjalnej, projekcja filmu nt. parków narodowych.

17 Zarząd "Źródeł"

18 Warsztat "W krainie Jury" w Górach Sokolich k. Częstochowy w rezerwacie. W programie: poznawanie przyrody Jury Krakowsko - Częstochowskiej; zwiedzanie rezerwatu; warsztaty ekologiczne; omawianie kampanii JPN, spotkanie z leśnikiem; byłym dyrektorem ZJPK.

23 "Równonoc jesienna" - spotkanie w Lesie Łagiewnickim w Zielonej Szkole. Spotkanie nawiązywało do powiązań pomiędzy życiem człowieka a cyklami przyrodniczymi; odbyły się dwa rytuały: mężczyzn i kobiet.

24 Zarząd źródeł

25 Spotkanie z muzyką Dead Can Dance - dyskoteka folkowa, a przy okazji wegetariańska biesiada.

28 Łódź odwiedził François Van Meulebeke - Belg z Międzynarodowej Fundacji Wilczej.

30 Spotkanie z prof. Romualdem Olaczkiem z UŁ na temat perspektyw rozwoju kampanii JPN.

Październik

1 Spotkanie z młodzieżą z ośrodka Monaru, w czasie którego dyskutowano o ekologii oraz o problemie uzależnień - przyczyny i sposoby leczenia oraz profilaktyka.