co było?


10.04.98 Jacuś, Amadeusz i Ptasiek biorą udział w wyprawie ornitologicznej do zbiornika Jeziorsko (woj. sieradzkie), zorganizowanej przez Tomka Janiszewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz spotkania z pięknymi ptakami (kormoranami, batalionami, cyraneczkami, błotniakiem stawowym) przeprowadziliśmy rozmowy o zagrożeniach jakie spotykają ptaki ze strony myśliwych i niewłaściwej zabudowy wokół zbiornika.

14.04.98 Yeti oraz Ptasiek uczestniczą w blokadzie mostu "Orląt Przemyskich" w Przemyślu, głównej trasy tranzytowej na Ukrainę. Celem protestu było wstrzymanie cięć starodrzewi w Lasach Arłamowskich oraz utworzenie na tym terenie Turnickiego Parku Narodowego. Przyjechało około 100 osób z całej Polski (m.in. Poznań, Rzeszów, Kraków). W czasie spotkania z protestującymi wojewoda przemyski obiecał pomoc zagrożonym Lasom Arłamowskim.

17.04.98 Spotkanie o przyszłości "Psubratów", dyskutowaliśmy o tym w jakim kierunku powinien rozwijać się kwartalnik, czy powinien szeroko zajmować się ekologią czy też tak jak dotychczas koncentrować się na prawach zwierząt. Postanowiliśmy, że pozostaniemy przy obecnym profilu pisma, nie unikając jednak całego kontekstu. Nowy numer "Psubratów" poświęcony będzie głównie sprawom wędkarstwa i myślistwa.

18-19.04.98 Organizujemy wyjazd rowerowy do Bronisławowa nad Zalewem Sulejowskim w celu zapoznania się z możliwościami ochrony miejsc lęgowych ptaków wodnych, zagrożonych ekspansją zmotoryzowanych turystów - wędkarzy.

22.04.98 Dzień Ziemi - działacze Towarzystwa w Obronie Ziemi blokują Aleję Adama Mickiewicza, główną ulicę w centrum miasta, zwracając tym uwagę na zagrożenia jaki niesie wytyczenie trasy autostrady A1 przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Na ręce wojewody łódzkiego Michała Krasińskiego złożony został stosowny list do premiera Jerzego Buzka.
W tym dniu ma również miejsce otwarcie Pracowni Kultury Ekologicznej prowadzonej przez naszego przyjaciela Stefana Poprawę w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej.

21 i 23.04.98 Szkolenie dla młodzieży ze szkół średnich pt.: "Młodzi młodszym".

23.04.98 Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne zostaje rozwiązane.

24.04.98 W "Źródłach" ma miejsce niecodzienne spotkanie z wędkarzami z "Wiadomości wędkarskich" oraz łódzkiego okręgu PZW. Tematem spotkania była Ustawa o Ochronie Zwierząt (czytaj też: "wędkarze vs. obrońcy zwierząt")

26.04.98 W Lesie Łagiewnickim miało miejsce spotkanie programowe "Źródeł"(czytaj też: "i zostaliśmy bez manifestu")

28.04.98 Asia, Monika i Gosia wzięły udział w Ekoforum w WODN. Prowadziły zajęcia dla nauczycieli w trzech grupach: Ochrona Humanitarna Zwierząt, Ekozespoły i Ekologia Mieszczucha.

04.05.98 Na niecodziennym trzyosobowym zebraniu zarządu przyjęliśmy statut kuratoryjnego Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej;

01-10.05.98 Ptasiek uczestniczy w warsztacie "Gaja - Nasz Dom" w Górach Czergowskich na Słowacji;

10-11.05.98 Pierwszy etap szkolenia dla uczniów szkół średnich pt.: "Życie bez uzależnień".