różności


Dzikie jest piękne!
Drodzy Przyjaciele, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w jednym z etapów realizowanego przez Pracownię na rzecz wszystkich istot projektu szkoleniowego dla społecznych aktywistów występujących w obronie przyrody - Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
Chcemy przyczynić się do rozwoju w Polsce oddolnego ruchu społecznego stanowiącego bazę dla działań w interesie zachowania różnorodności i bogactwa biologicznego. Jednym z etapów projektu jest opracowanie mapy "Dzikiej Polski" - swoistego obrazu waloryzacji kraju pod kątem naturalności i wartości przyrodniczej z nałożonymi na ten obraz konfliktami i problemami. Nie jest to opracowanie naukowe i nie ma takich ambicji, chociaż informacje czerpiemy przede wszystkim z istniejących opracowań. Chodzi raczej o popularny i z konieczności bardzo uproszczony obraz kraju ukazujący czego, gdzie i w jakiej kolejności powinniśmy bronić i ochraniać.
Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz wszystkich istot" zwraca się z uprzejmą prośbą o wszelkie sugestie na następujące tematy:
. Prosimy o wskazanie cennych przyrodniczo obszarów, o cechach naturalnych lub ważnych dla zachowania dziko żyjących gatunków (poza parkami narodowymi i rezerwatami). Każda forma odpowiedzi będzie dla nas cenna - zarówno wskazanie miejsc na mapie, jak też i podanie nazwy geograficznej.
. Prosimy o wskazanie według zasad jak wyżej (ale także dla obszarów chronionych) miejsc istniejących lub potencjalnych konfliktów (przebieg drogi, inwestycja, plany urbanistyczne itp.), które szkodzą przyrodzie.
. Prosimy o sugestie jakie obszary (korytarze ekologiczne) powinny być odbudowane (renaturalizowane) dla zachowania wysokiej jakości systemu przyrodniczego.
Będziemy wdzięczni za każdą informację. Nawet zwrócenie uwagi na jeden tylko problem, który może wydawać się niewielki, jest dla nas ważne - wzbogaci opis obszaru.
Powstająca mapa będzie nieustannie tworzącym się katalogiem potrzeb i konfliktów z przyrodą na obszarze Polski. Będziemy na nią nanosili napływające informacje tak, by można było dysponować wprawdzie bardzo niedoskonałym, ale jednak obrazem procesów kulturowych nakładających się na żywy organizm polskiej przyrody. W miarę rozwoju społecznego ruchu ekologicznego mamy nadzieję, że mapa będzie weryfikowana a wiadomości aktualizowane.
Mapą taką zainteresowani są liczni przedstawiciele ruchu ekologicznego, lokalne grupy społeczne i dziennikarze różnych mediów. Chcemy, aby wspomagała ona i wręcz inicjowała oddolne, społeczne zaangażowanie dla obrony miejsc cennych przyrodniczo przed gospodarczą ekspansją, lekceważącą problemy przyrodnicze. Być może na początku pozostaniemy na dużym poziomie ogólności, niemniej jednak nawet taki "ruszt" systemu przyrodniczego może być uzupełniany szczegółowiej w postaci katalogowanych informacji.
Po opracowaniu pierwszej wersji mapy chętnie udostępnimy ją każdemu zainteresowanemu.
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc.
Janusz Korbel (prezes stowarzyszenia)

kilka słów od siebie...
Powyższy tekst dostałem przy okazji mojego ostatniego pobytu w PNRWI w Bielsku Białej. Jeżeli Cię zainteresował i miałbyś jakieś propozycje odnośnie tematów przedstawionych w tym liście proszę o zgłaszanie ich do mnie lub do Ptaśka. Ze strony Towarzystwa Ekologicznego "W obronie Ziemi!" przygotowujemy bazę danych o nazwie "Alarm Drogowy!", która będzie zbiorem informacji o istniejących i spodziewanych kolizjach i konfliktach pojawiających się przy budowie dróg przez miejsca przyrodniczo cenne. Docelowo baza ma dotyczyć całej Polski, przy czym w chwili obecnej, ograniczamy się (z powodów ograniczeń personalnych i czasowych) do zbierania informacji z terenów województwa łódzkiego i województw przyległych. Szczególnie skupiamy się na planach budowy autostrad i tras szybkiego ruchu...
rafał górski


Jeszcze raz to samo
Dokładnie to samo, może trochę inaczej, było w poprzednim "biuletynie". Powtarzam jednak bo trzeba. Trochę pomarudziłam we wstępniaku, a teraz z Dominiką raz jeszcze. Liczymy na odzew.
G.


Prasówka
Dominika zbiera wycinki prasowe dotyczące wszystkich zagadnień, którymi zajmują się Źródlanie (ekologia, militaryzm, prawa człowieka- wydarzenia z Polski i ze świata). W biurze na drugiej półce stoi specjalna przegródka na te wycinki lub ich ksero (jeśli nie chcecie się rozstawać ze swoimi zbiorami). Pamiętajcie, że zawsze trzeba je dokładnie opisywać tj. musi być tytuł gazety i data wydania, inaczej nie można ich nigdzie wykorzystywać, cytować.

Kalendarz

Tworzę kalendarz ważnych dat, dlatego proszę Was o to byście zostawiali informacje o takich datach w mojej lub biuletynowej przegródce. Są one potrzebne m.in. do grafiku w "biuletynie", a przede wszystkim po to byśmy mogli jakoś upamiętnić te daty, wykorzystać do akcji itp.
Gosia


Nie zwlekaj czyli legitymacje członkowskie i składki!
Od pierwszego stycznia 1998 r. możesz otrzymać legitymację członkowską Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". Osoby które wypełniły deklarację członkowską i zostały przyjęte przez zarząd stowarzyszenia powinny posiadać legitymację. Osoby zaś które jeszcze nie należą do "Źródeł" zapraszamy do nas. Właściciele legitymacji tj. pełnoprawni członkowie stowarzyszenia otrzymują bezpłatnie kwartalnik "Psubraty", mogą korzystać z biblioteki ekologicznej (wypożyczać książki do domu), maja dostęp do wielojęzycznych czasopism, różnych dokumentów.
Będąc wojownikiem Ziemi na pikietach akcjach ulicznych, happeningach, kwestach, zbierając podpisy, czy potrzebne informacje w urzędach pokazanie legitymacji jest wiarygodnym potwierdzeniem Twojej tożsamości ekologicznej.
Aby otrzymać legitymację musisz wpłacić roczną składkę członkowską w wysokości 24 zł dla osób pracujących lub 12 zł dla uczących.
Zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie działań Ośrodka tymi symbolicznymi sumkami, które od Was wszystkich przyczynią się do prężniejszego funkcjonowania "Źródeł".
Czekam na Was w każdy piątek od 15.00 do 17.00 i po 18.30.
Dominika


Petycjowy front
Bardzo chcę podziękować tym, którzy zainteresowali się petycjami. Jest ich pięć osób: Ewa, Agnieszka i Łucja z Łodzi, Tomek z Wyszkowa oraz Marcin z Lublina. Wielkie dzięki. Dla wszystkich zainteresowanych zbieraniem podpisów podaję, że są takie petycje:
. przeciw budowie autostrady A4 przez Górę Świętej Anny,
. zmianie Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony (na taką, która wyeliminuje arbitralne decyzje komisji wojskowych, a służba zastępcza będzie przyznawana automatycznie po złożeniu podania),
. utworzeniu Jurajskiego Parku Narodowego,
. utworzeniu Turnickiego Parku Narodowego,
. akt łaski dla Leonarda Politera (indiański działacz polityczny - więzień polityczny USA),
. przeciw reklamowaniu produktów tytoniowych,
. ścieżki rowerowe w Łodzi,
. przeciw regulacji Wisły,
. przeciw wiwisekcji,
. niemodernizowaniu kolejki na Kasprowy Wierch,
. nie reklamowaniu produktów tytoniowych,
. budowie dróg rowerowych w Łodzi,
. objęciu Parkiem Narodowym całej Puszczy Białowieskiej,
. przeciw ustawie o płatnych autostradach.
Oprócz tego są jeszcze antybilety na Jaworzynę Krynicką.
Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy. Jednocześnie informuję, że startujemy ponownie (po przerwie zimowej) ze zbieraniem podpisów pod petycjami na ulicy. Pierwszą petycją pod którą będziemy zbierać podpisy będzie ta przeciwko budowie autostrady przez Górę Świętej Anny i będzie to 17 kwietnia w piątek o godz. 13.00 w Pasażu Rubinsteina. Następne zbiórki będą odbywać się 23.04 i 07.05. Daty te mogą ulegać zmianom, być może częściej będziemy wychodzić na ulicę. Jednak zawsze znajdziesz informację o tym na tablicy ogłoszeń w "Źródłach".
Mikołaj


EFAH
Od kilku dni Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest członkiem EFAH-u, tj. European Federation Against Hurting (Europejska Federacja Przeciw Polowaniom). Należy do niej kilkanaście mniejszych bądź większych ekologicznych organizacji europejskich. Mogliśmy dołączyć do Federacji dzięki Xpertowi, który zapłacił z własnej kieszeni składkę za "Źródła".

Podziękowania
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" pragnie podziękować:
-za pomoc w zorganizowaniu Dnia Wegetariańskiego sklepom Pod Ratanem, ul. Piotrkowska 123, Bliżej Natury, ul. Piotrkowska 35 oraz sklepowi Złota Pszczoła, ul. Sienkiewicza 35
-za przekazanie uprzęży alpinistycznej sklepowi Trawers, ul. Piotrkowska 9
-oraz Zielonej Szkole za udostępnienie pomieszczeń na spotkania terenowe.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy !