Co było?


09-13.03. Trwał Ogólnopolski Tydzień Objectora, czynny był punkt informacyjny, z pytaniem co zrobić by nie i¶ć do wojska zgłosiło się około 30 osób (przynajmniej ja z tyloma rozmawiałam, a czasem mnie przecież nie było), to nie wiele na milionow± aglomerację, ale dobrze, że chociaż ci młodzi poborowi maj± szansę żeby unikn±ć armii; był spory oddĽwięk w mediach (trzy artykuły i kilka informacji i wyst±pień w radiach);

12.03. Spotkanie z mgr Janem Bocianem z Katedry Ekologii Stosowanej UŁ w sprawie renaturalizacji (czyli odbetonowania) rzeki Sokołówki i innych próbach przeciwdziałania betonowaniu rzek łódzkich;

13-15.03. Ptasiek i Góral bior± udział w kursie wspinaczkowym organizowanym przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot z Bielska Białej;

17.03. W ramach klubu ¬ródeł odbywa się spotkanie z pani± Bożen± Cyran - prezesem Łódzkiego Towarzystwa Makrobiotycznego na temat wegetarianizmu (patrz Macros bios);

18.03. W ¬ródłach odbyło się spotkanie łódzkich organizacji ekologicznych na temat założeń polityki ekologicznej Łodzi;

19.03. ¬ródła przeprowadzaj± happening w Pasażu Schillera w przededniu Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu (patrz Sprzedali¶my krowę);

20.03. Dzień Wegetarianizmu - Spotkania w domach pomocy społecznej i przygotowanie poczęstunku dla najuboższych (drożdżówki). Dziękujemy Ci Jodasie, choć teraz jeste¶ w Indiach. Wieczorne spotkanie wegetariańskie oraz projekcja filmu "Pożywienie bez przerażenia", jedzonko i długie rozmowy. Nocne spotkanie w Lesie Łagiewnickim - przesilenie wiosenne, rytuał, las, ¶nieg...;

23.03. Bierzemy udział w konferencji Agenda 21 - Polityka Ekologiczna Łodzi;

24.03. Jeste¶my zaproszeni na Forum ŁódĽ - Zdrowe Miasto, gdzie przedstawiamy wyst±pienie "Konsumpcyjny styl życia a ekologia";

25.03. Bierzemy udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Ochrony ¦rodowiska, którego tematem jest przebieg autostrady A-1 przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich;

26.03. Jacu¶ bierze udział w posiedzeniu Komisji Ochrony ¦rodowiska UMŁ na temat inwestycji w ogrodach zoologicznym i botanicznym;

27.03. Podpisali¶my umowę ubezpieczeniow± (patrz wstępniak);

28.03. Organizujemy rajd rowerowy do rezerwatu "Molenda" koło Tuszyna, ok. 4,5 km.;

30.03. Spotkanie przedstawicieli ¬ródeł z Regionalna Dyrekcj± Lasów Państwowych na temat tak zwanej "ekologizacji le¶nictwa";

30-31.03. Przez kilkana¶cie godzin szkolimy nowych bardzo młodych aktywistów (a wła¶ciwie same aktywistki) na szkoleniu "Młodzi młodszym", dziewczyny poznały techniki prowadzenia warsztatów o tematyce ekologicznej, teraz ich zadaniem jest prowadzić zajęcia u siebie w szkołach.;

01-03.04. Trzy osoby ze ¬ródeł jad± na warsztat "Magiczny Kr±g" Pracowni na rzecz Wszystkich Istot;

03-06.04. Już dwie osoby bior± udział w warsztacie Pracowni - "Las";

10.04. Nowe "Psubraty" już s± odebrane z drukarni.

spisali Ptasiek i Asia i Gosia