infostrada


Zebraliśmy 200 podpisów pod wnioskiem do Rzecznika praw obywatelskich w którym prosiliśmy go o zbadanie zagadnienia niekonstytucyjności ustawy o autostradach płatnych. W imieniu Ziemi i wszystkich istot dziękuje tym którzy pomogli w zebraniu tych podpisów i apeluje o zbiórkę następnych. W kampanii antyatuostradowej zbieramy również podpisy pod petycją o wstrzymanie przebiegu autostrady A4 przez Górę św. Anny (patrz "lutowa" infostrada)...
Zapowiedzi infostradowe:

spotkania, warsztaty:
Jeżeli chciałbyś zorganizować spotkanie, zaprosić nas do szkoły czy na uczelnie - w programie: autostrady, ekologia głęboka, filmy "Wpuszczeni w korek" i "Earth First!" (potrzebne video i tv). Warsztaty mogą odbyć się również u nas w ośrodku. Czekamy na kontakt...

Dzień Ziemi
22 kwietnie 1998 roku Dzień Ziemi odbędzie się w Łodzi pod hasłem "Autostrady niszczą życie na Ziemi!". Potrzebne są osoby do happeningu (kontakt z Moniką), plakatowania, malowania tablic i transparentów, z pomysłem na przeprowadzenie "Nocy Ziemi"...

uwaga! pomocy! poszukiwana(y):
Prawnik - Osoba znająca prawo, który chciałby społecznie popracować w ramach lokalnej Kampanii Antyautostradowej. (chodzi min. o pomoc chłopom sprzeciwiającym się sprzedaży swojej ziemi pod autostrady).
Plastyk - Osoba mającej smykałkę do rysowania. Chodzi o stworzenie rysunków o tematyce samochodowo-autostradowej, które mogłyby zostać wykorzystane na plakaty, pocztówki, koszulki w kampanii.
Anglista - Osoba z dobrą znajomością angielskiego do tłumaczenia teksów z biuletynów i czasopism angielskich, australijskich i amerykańskich.
spisał Rafał Górski